Preaload Image

BOOKS

 • Akçaoğlu, Emin Chang, Ha-Joon, Sanayileşmenin Gizli Tarihi ( ‘Bad Samaritans – The Secret History of Capitalism’ [Random House Business Books, 2008, London] adlı kitabın İngilizce’den Türkçe’ye çevirisi. Epos Yayınları, 2012, Ankara.
 • Keskin,H, Lojistik El Kitabı – Küresel Tedarik Zinciri Pratikleri (Kavramlar, Prensipler, Uygulamalar) Gazi Kitapevi, Ankara, 2011 (Baskı Adedi 1000).
 • Keskin,H, Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi, Nobel Yayınları, (IV. Baskı, Nobel-Nisan, 2011, Baskı Adedi 1000), (Önceki Baskıları: III. Baskı, Nobel, 2009, Baskı Adedi 1000; II. Baskı Nobel, 2008, Baskı Adedi 1000; I. Baskı, Nobel, 2006, Baskı Adedi 1000).
 • Yörük, N., ve E.Doğan “Finansal Bilgi Manipülasyonu Ve Finansal Bilgi Manipülasyonunun Belirlenmesine Yönelik Modeller; İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda Bir Uygulama” Detay yayıncılık, Ankara, 2009
 • Aktaş, Ramazan, Tamer Müftüoğlu, M. Mete Doğanay, Adem Şahin, Ünsal Ban, Semra Pekkaya ve Emin Akçaoğlu, Kriz Ortamında İşletme Yönetimi, Türkiye Ekonomi Bankası – TEB Yayınları, İstanbul, 2009.
 • Keskin, H, Doğru Sanılan Yanlışlarla Avrupa Birliği, (II. Baskı, ABGS, 2010, Baskı Adedi 5000), (I. Baskı Nobel-2008, Baskı Adedi 1000).
 • Yörük, N., ve diğerleri.” UFRS-UMS Uyumlu Türkiye Muhasebe Standartları Uygulaması”, Maliye ve Hukuk Yayınları, Mart 2007- Ankara
 • Akçaoğlu, Emin, Türk Firmalarının Dış Yatırımları: Saikler ve Stratejiler, Türkiye Bankalar Birliği, Yayın No.241, İstanbul, 2005.
 • Yörük N. ve Ü.Ban, Değerin Nakite Çevrilmesi: Halka Arz “İMKB.de Halka Açılma Eğilimlerinin Hisse Senedi Volatilitesi Üzerine Etkisi”, Gazi Kitabevi, Ankara 2004
 • Çulpan, Refik ve Emin Akçaoğlu, “An Examination of Turkish Direct Investments in Central Eastern Europe and Commonwealth of Independent States”, Foreign Direct Investment in Central and Eastern Europe, Editörler: Svelta Marinova and Marin Marinov, Ashgate, Aldershot, 2003.
 • Ban, Ü. ve N. Yörük, Ankara İli Şereflikoçhisar İlçesi Profili “Sorunlar-Çözümler”, Ekonomik Araştırmalar Merkezi, 2003
 • Yörük, N. ve Ü. Ban., KOBİ’lerin Finansman Sorunları ve Finansman Sorunlarının Belirlenmesine Yönelik Uygulama Çalışması, Gazi Kitabevi,Ankara Nisan-2003.
 • Yörük, N. , Finansal Varlık Fiyatlama Modelleri ve AFT’nin İ.M.K.B.’de Test Edilmesi, İMKB Yayınları, İstanbul, 2000
 • Yörük, N. , Ülke Riski ve Türkiye’nin Ülke Risk Derecelerindeki Değişimler, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, İ.İ.B.F. Araştırma Serisi, Yayın No:4, Tokat,1999.
 • Akçaoğlu, Emin, Financial Innovation in Turkish Banking, Sermaye Piyasası Kurulu, Yayın No.127, Ankara, 1998.

ARTICLES AND OTHER WORKS

 • Ateş, S. Ahmet Evaluation of Corporate Energy Management Practices of Energy Intensive Industries in Turkey, Vol 45, Eylül 2012, s.81-91
 • Akçaoğlu, Emin Sanayileşmenin Gizli Tarihi, Ostim Organize Sanayi Gazetesi [Dünya Gazetesi’nin İlâvesi], Şubat 2012, s.20.
 • Akçaoğlu, Emin Bir Yabancı Sermaye Stratejimiz Var mı?, Ostim Organize Sanayi Gazetesi [Dünya Gazetesi’nin İlâvesi], Ocak 2012, s.20.,
 • Keskin, H; Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi, 2012 Konya, “Lojistik Meslek Yüksek Okullarının Türkiye’nin Lojistik Eğitim Sorununun Çözümüne Katkısının Tespiti ve Olası Çözüm Önerileri”
 • Ateş, S. Ahmet Advanced Quality Approach for Energy Management, Vol 4, 2011, s. 64-68
 • Akçaoğlu, Emin Dünyanın Hâli: Ne Söylediler? Ne Yapıyorlar?, Ostim Organize Sanayi Gazetesi [Dünya Gazetesi’nin İlâvesi], Aralık 2011, s.11.
 • Akçaoğlu, Emin Yabancı Sermaye Nereye Gider, Ostim Organize Sanayi Gazetesi [Dünya Gazetesi’nin İlâvesi], Kasım 2011, s.19.
 • Akçaoğlu, Emin, “Kobiler Dış Yatırım Yapmalı; Eximbank Onları Desteklemeli! Nasıl?”, Ostim Organize Sanayi Gazetesi [Dünya Gazetesi’nin İlâvesi], Eylül 2011, s.11.
 • Akçaoğlu, Emin, “Devlet Türk Dış Yatırımlarını Desteklemelidir”, Ostim Organize Sanayi Gazetesi [Dünya Gazetesi’nin İlâvesi], Ağustos 2011, s.20.
 • Akçaoğlu, Emin, “Yabancı Sermaye Cephesinde Durum”, Yeni Asır Gazetesi [Ekonomi 2011 İlâvesi], 26 Ağustos 2011, s.13.
 • Akçaoğlu, Emin, “Dış Ticaret Cephesinde Durum”, Yeni Asır Gazetesi [Ekonomi 2011 İlâvesi], 26 Ağustos 2011, s.13.
 • Akçaoğlu, Emin, “Rekabet Gücü Nasıl Artar?”, Ostim Organize Sanayi Gazetesi [Dünya Gazetesi’nin İlâvesi], Temmuz 2011, s.18
 • Akçaoğlu, Emin, “Gözünüz Dışarıda Olsun. Korkmayın Eşiniz Bu Defa Kızmaz”, Ostim Organize Sanayi Gazetesi [Dünya Gazetesi’nin İlâvesi], Haziran 2011, s.18
 • Akçaoğlu, Emin, “Yurt Dışında Firma Avlamalı”, Ostim Organize Sanayi Gazetesi [Dünya Gazetesi’nin İlâvesi], Mayıs 2011, s.18.
 • Akçaoğlu, Emin ve C. Erol, “How to Attract FDI in The Global Auto Industry: The Case of Hyundai between Turkey and The Czech Republic”, Proceedings of ICBME 2011 – The 9th International Conference on Business, Management and Economics, Çeşme – İzmir, Ekim 2011.
 • Akçaoğlu, Emin ve Cengiz Erol ‘The Race between the Czech Republic and Turkey for Hyundai’s Investment in Europe, Transnational Corporations Review, 2011, Vol. 3 (4), December, s.71-86.
 • Keskin, H, The Future of European Union: A European Union Proposal for the Second Half of 21st Century and Turkey’s Contribution, M. Hakan Keskin, Murat Necip Arman, (The Western Balkans Policy Review Volume 1, Issue 2, Spring 2011)
 • Yoruk N;,Yuzbasioglu N., Demir M.Ö., Bezirci M. and M. Coşkun Arslan “Comparison of Financial Failure Estimation Models for Turkey: An Empirical Study Directed towards Automative and Spare Parts Sector”, Middle Eastern Finance and Economics, ISSN: 1450-2889 Issue 11 (2011), EuroJournals Publishing, Inc. 2011, http://www.eurojournals.com/MEFE.htm (EconLit, e-JEL, JEL on CD, EBSCO, ProQuest ABI/INFORM, SSRN, DOAJ, Elsevier Bibliographic Databases, Ulrich, Cabell’s Directory of Publishing Opportunities in Economics and Finance, 10th edition (online edition) and is monitored by Social Sciences Citation Index (SSCI)
 • Keskin, H, Lizbon Anlaşması ve Türkiye’nin AB Tam Üyeliği, 2010. (Stratejik Araştırmalar Dergisi Yıl 8, Sayı 14, Ocak 2010)
 • Keskin,H, İsrail-Filistin Sorununa Yönelik AB Politikaları, (Akademik Ortadoğu, ISSN: 1307-0207, Cilt 5, Sayı 1, 2010)
 • AKGÜL, Barış; “Türk Ticaret Kanunu Tasarısının Halka Açık Anonim Şirketlere Etkisi”, Avrupa Birliği Perspektifinden Türk Ticaret Kanunu Tasarısının Sermaye Piyasasına Etkileri, Uluslar arası Konferans, Doç.Dr. Korkut ÖZKORKUT (Ed.), Ankara 2010
 • Akçaoğlu, Emin, “Kriz ve Kredi”, Ekonometri, Mart – Nisan 2009, s.126.
 • Akçaoğlu, Emin, “Kredi Riski Artıyor mu?”, Banksigorta Dergisi [BEST – Bireysel Emeklilik ve Sigorta Tanıtım Dergisi’nin ilâvesi], Ağustos 2008, s.34-35.
 • Akçaoğlu, Emin, “Türk Dış Yatırımları ve Güneyden Güneye Yatırımlar”, Yatırım Finansman Dış Ticaret, Temmuz 2008, s.33-36.
 • Akçaoğlu, Emin, “Değişen Dünyada Çokuluslu Şirketler”, Doğudan, Mayıs-Haziran 2008, sayı 5, s.132-141.
 • Keskin, H, Avrupa Akdeniz Ortaklığı “Mare Nostrum’dan Birarada Yaşamaya”, içinde “AB Akdeniz Politikasının Enerji Boyutu”, Özel Sayı, Dokuz Eylül Üniversitesi, 2008.
 • Yörük N, ve Erdem M. “Entelektüel Sermaye Ve Unsurlarının, İmkb’de İşlem Gören Otomotiv Sektörü Firmalarının Finansal Performansı Üzerine Etkisi”, Atatürk Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt/Volume: 22, Sayı 2 (2008) (Ulakbilim-1300-4646)
 • Keskin, H; Genişleme ve Derinleşme Süreçlerinde AB Enerji Politikaları, 2006. (Stratejik Araştırmalar Dergisi, ISSN: 1303-698X, Yıl 5, Şubat 2007, Sayı
 • Akçaoğlu, Emin, “Niçin Bir Yabancı Sermaye Stratejisine İhtiyacımız Var?”, GençAnkara [ANGİAD – Ankara Genç İşadamları Derneği Yayını], Kasım – Aralık 2007, s.42-43.
 • Akçaoğlu, Emin, “Küresel Sermaye Yabancımız mı?”, Eylül – Ekim 2007, Ekonometri, s.94-5.
 • Akçaoğlu, Emin, “Türk Dış Yatırımları ve Uluslararası Rekabet Gücü”, GençAnkara [ANGİAD – Ankara Genç İşadamları Derneği Yayını], Eylül – Ekim 2007, s.72-73.
 • Akçaoğlu, Emin, “Doğrudan Dış Yatırımlar İvme Kazanırken Fırsatlar ve Riskler”, Banksigorta Dergisi [BEST – Bireysel Emeklilik ve Sigorta Tanıtım Dergisi’nin ilâvesi], Ağustos 2007, s.34-35.
 • Akçaoğlu, Emin, “Yeni Dönemde Türk Ekonomisi”, Finans Bülteni [Finans Derneği’nin Aylık Yayın Organı], Haziran 2007, Yıl 1, Sayı 1, s.12.
 • Akçaoğlu, Emin, “Türk Dış Yatırımları ve Uluslararası Rekabet Gücü”, Ekonometri, Ocak – Şubat 2007, s.118-119.
 • Yörük N,“Basel II Standartları’nın Kobi’ler Üzerindeki Etkisinin Belirlenmesine Yönelik Anket Uygulaması”, Dokuz Eylül Üniversitesi, İİBF Dergisi , Yıl: 2007/Cilt: 22/Sayı:2 (Doçentlik sonrası)
 • Yörük,N., ve Ü. Ban, Şirket Birleşmelerinin Hisse Senedi Fiyatlarına Etkisi: İ.M.K.B.’De İşlem Gören Gıda Sektörü Şirketlerinde Birleşme Etkisinin Analizi, MUFAD Dergisi, Nisan 2006 (Doçentlik sonrası)
 • Yörük N., ve M.S. Erdem, “Farklı Entelektüel Sermaye Ölçme Yöntemlerinin Firmaların Stratejik Karar Alma Sürecine Etkileri”, Marmara Üniversitesi Muhasebe – Finansman Araştırma ve Uygulama Dergisi : Analiz, Cilt 6,Yıl:15, Sayı 15, Nisan 2006 ss: 59-71 ( 1305-8185)
 • Keskin, H; Tarihte ve Günümüzde Askeri Lojistik (Silahlı Kuvvetler Dergisi, ISSN: 1300-0063, Sayı:390, Yıl: 125, Ekim 2006)
 • Nevin Yörük, “Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma Ve Halka Açılmanın Finansal Performans Üzerine Etkisi: Halka Açık Bir Aile Şirketi Üzerinde Vaka Çalışması”, Selçuk Üniversitesi, İİBF Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, Yıl 6, Sayı 12, Ekim2006 sh:181-202 (Ulakbilim 1303-8370)
 • Yörük N., C. Erdem, M.S. Erdem “Testing for linear and nonlinear Granger Causality in the stock price–volume relation: Turkish banking firms’ evidence”, Applied Financial Economics Letters, Volume 2, Number 3/May 2006 pp.165– 171 ( SSCI)
 • Keskin, H; NATO Lojistiği (Kara Kuvvetleri Dergisi, Yıl:5, Sayı:15, Şubat 2006)
 • Keskin, H; Avrupa Birliği’nde Lojistik (Silahlı Kuvvetler Dergisi, ISSN: 1300-0063, Sayı:387, Yıl: 125, Ocak 2006)
 • Işık, İhsan ve Emin Akçaoğlu, “An Empirical Analysis of Productivity Developments In ‘Traditional Banks’: The Initial Post Liberalization Experience”, Central Bank Review, 4 (1), 1-35 (2006).
 • Akçaoğlu, Emin, “Türk Dış Yatırımları ve Türk Ekonomisinin Uluslararası Rekabet Gücü”, Rekabet Forumu [Rekabet Derneği’nin Aylık Yayın Organı], Ekim 2006, s.5-6.
 • Akçaoğlu, Emin, “Türk Ekonomisinde Yeni Bir Dönem”, Banksigorta Dergisi [BEST – Bireysel Emeklilik ve Sigorta Tanıtım Dergisi’nin ilâvesi], Ekim 2006, s.14-15.
 • Akçaoğlu, Emin, “Türk Bankacılığına Yabancı Sermayeli Girişler”, Ekovitrin, No.5, Mayıs 2006, s.108-109.
 • Akçaoğlu, Emin, “Yabancı Sermayeli Bankalar Sınırlanabilir mi?”, Dünya Gazetesi, 11.05.2006, s.22.
 • Akçaoğlu, Emin ve Ramazan Aktaş, “Merdiveni Tırmanmak: Türk Firmalarının Markalaşma Yoluyla Küresel Değer Zincirinde Terfi Girişimleri”, Pazarlama ve İletişim Dergisi, 2006, Cilt 5, Sayı 15, Ocak – Şubat – Mart, s.55-61.
 • Akçaoğlu, Emin, “Türk Bankacılığına Yabancı Sermayeli Girişler”, Dünya Gazetesi, 04.10.2005, s.18.
 • Akçaoğlu, Emin, “Bankacılıkta Yabancı Sermaye”, Dünya Gazetesi, 12.07.2005, s.18.
 • Aktaş, Ramazan ve Emin Akçaoğlu, “İstersen Markalaş(ma): Küresel Değer Zincirinde Türk Firmalarının Konumu”, Marka Yönetimi Sempozyumu Bildiriler Kitabı, s.27-32, TMMOB Makina Mühendisleri Odası, Gaziantep, 2005.
 • Kaynak, Erdener ve Emin Akçaoğlu, “Trade, Investment and Development in Turkic Republics of Central Asia: Turkey as an Effective Conduit”, Journal of International Selling and Sales Management, 10 (1), 17-27 (2004).
 • Kaynak, Erdener ve Emin Akçaoğlu, “Trade, Investment and Development in Turkic Republics of Central Asia: Turkey as an Effective Conduit”, Editörler: Jerry Biberman ve Abbass Alkhafaji, Business Research Yearbook: Global Business Perspectives – Volume X 2003, s.580-584, Publication of the International Academy of Business Disciplines, Orlando, 2003.
 • Işık, İhsan ve Emin Akçaoğlu, “Impact of Regulatory Changes on the Performance of Traditional Banks”, Proceedings of the International Applied Business Research Conference, Acapulco, 2003.
 • Yörük, N., Ü. Ban.ve N.Parıltı, “E-Finans’ın Finansal Hizmetler Sektörü Üzerindeki Etkileri”, Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl:7, Sayı:1, s. 201-222, Nisan-2003 (Ulakbilim 1300-7874)
 • Yörük, N. ve Ü. Ban., “Borç Yönetim Tekniği Olarak Swap ve Hazine Müşteşarlığı’nın Swap İşlemi”, Üçüncü Sektör Kooperatifçilik Dergisi, Sayı 139, s.20-28, Ocak/Şubat/Mart, 2003. (Ulakbilim 1300-1469)
 • Gümüştekin G.ve N.Yörük., “Aracı Kurumlar Öğrenen Organizasyonlar Mıdır?”, İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bil. Fakültesi Dergisi, s.189-202, Ekim-2002.(Ulakbilim 1303-1260)
 • Yörük N., Ban Ü., “Hisse Senedi Fiyatlarını etkileyen Risk Unsurları ve İMKB’de Bir Uygulama”, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi Cilt 4, 3, sh.79-97, Eylül 2002
 • Akçaoğlu, Emin, “Beyin Göçüne Yeni Yaklaşımlar”, Dünya Gazetesi, 29.07.2002, s.11.
 • Akçaoğlu, Emin, “Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları Hakkında Bir Not”, Türk Eximbank Bülteni, Temmuz 2002, No.23, s.16-18.
 • Akçaoğlu, Emin, “Türk Firmalarının Doğrudan Yatırımları”, Türk Eximbank Bülteni, Mart 2002, No.22, s.16-19.
 • Çulpan, Refik ve Emin Akçaoğlu, “Turkish Foreign Direct Investment in Central Eastern Europe and Commonwealth of Independent States”, Editörler: Erdener Kaynak ve Fulya D. Sarvan, The Impact of Globalization on World Business in the New Millennium: Competition, Cooperation, Environment and Development, Proceedings of the Eleventh World Business Congress, s.167-172, IMDA Publications, Hummelstown, PA, 2002.
 • Yörük, N., “Riske Dayalı Portföy Performans Ölçüleri”, Atatürk Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt:16, Sayı 1-2, s.454-67, 2002. (Ulakbilim-1300-4646)
 • Keskin, H; AB-I HAYAT Projesi, AB Bakanlılığı İllerimiz AB’ye Hazırlanıyor Programı: “Doğru Sanılan Yanlışlarla Avrupa Birliği Bildirisi” (Bildiri kitabı yerine sonuç raporu yayınlandığından puanlamaya dâhil edilmemiştir.)
 • AKKURT, Z.- AKGÜL Barış; “Joint Venture ve Konsorsiyumun Türk Hukukundaki Yeri.” Yargıtay Dergisi, c. 27, sayı 4 (Ekim 2001), s. 729-748.
 • Yörük, N., “KOBİ’lerin Yabancı Kaynak Yoluyla Finansmanında Karşılaştıkları Finansal Sorunlar ve Tokat İlinde Bir Uygulama”, Selçuk Ün., İ.İ.B.F. Dergisi, s.187-204, Nisan-Ekim 2001. (Ulakbilim 1303-8370)
 • Yörük, N., “Son Ekonomik Krizin KOBİ’ler üzerindeki Etkisi ve Tokat İli Örneği”, Gazi Ün. İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt 3, Sayı 2, s.103-122, 2001. (Ulakbilim 1302-2024)
 • Yörük, N., “Arbitraj Fiyatlama Modelinde Risk Unsurları”, Atatürk Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt:14, Sayı 1, s. 87-99, 2000. (Ulakbilim-1300-4646)
 • Akçaoğlu, Emin, “Yabancı Doğrudan Yatırımlar ve Çokuluslu Şirketler”, ASOMedya, Temmuz 1999, s.25-40.
 • Yörük, N.,“Çevre Muhasebesi”,İşletme, İktisat ve Finans Dergisi, s.68-72 Ocak-1999. (Social Sciences Citation Index’te (SSCI), AEA (Amerikan Ekonomi Kurumu) tarafından yayınlanan JEL ve EconLit’de, CABELL Publishing’e ait “Economics and Finance Directory”de, T.C. Merkez Bankası veri tabanında endekslenmekte ve izlenmektedir.
 • Kırlıoğlu, H. ve N. Yörük, “Bir Türev Ürünü Olan Swap ve Muhasebeleştirme İşlemleri”, Başak Dergisi, s.96-102, Mart-Nisan 1997.
 • Akçaoğlu, Emin, “1980 Öncesi ve Sonrası Türk Bankacılığında Finansal Yenilikler”, Finans Dünyası, Ekim 1996, No.82, s.68-71.
 • Akçaoğlu, Emin, “Finansal Yenilikleri Belirleyen Unsurlar”, Finans Dünyası, Eylül 1996, No.81, s.60-66.
 • Akçaoğlu, Emin, “Finansal Yeniliklere Teorik Bir Yaklaşım”, Finans Dünyası, Ağustos 1996, No.80, s.74-76.
 • Yörük, N., “Finansal Kiralama İşlemlerinde Muhasebe Sorunları”, TSE Standart Dergisi, s.53-56 Ağustos-1995.
 • Yörük, N., “Finansal Kiralama ve Türkiye’deki Gelişimi”, TSE Standart Dergisi, s. 93-99, Mayıs 1995.
 • Akçaoğlu, Emin, “Niçin Yanlış”, Petek [İstanbul Teknik Üniversitesi Mezunları Derneği Elektronik Dergisi], 1 Eylül 1995, Cilt 1, Sayı 1, Bölüm 9.1.