THKÜ Lojistik Yönetimi Bölümünü tercih ettiğinizde, geleceğin meslekleri arasında sayılan havacılık ve lojistiğin kesişim noktasında, sizin olgunluk çağınızın tercih edilen mesleklerinden birden fazlasına sahip olma imkanına kavuşacaksınız.

Lojistik Yönetimi Bölümünü seçtiğinizde, Fakültemizin veya Üniversitemizin diğer bölümlerinden alabileceğiniz seçmeli dersler, interdisipliner bir bakış açısına sahip olmanızı sağlamakla kalmayıp aynı zamanda, Havacılık İşletmeciliği ve İngilizce İşletme başta olmak üzere, Üniversitemizdeki diğer bölümlerin diplomasına da (çift anadal) sahip olma  imkânına kavuşacaksınız.

THKÜ bünyesinde kurulan Lojistik Dokümantasyon Merkezi ile Hava Lojistiği Uygulama ve Araştırma Merkezi, öğrencilerimize öğrendikleri teorik bilgileri uygulamaya geçirme fırsatını sunmaktadır. “Lojistik Öğrenci Kulübü” nün faaliyetlerine katılarak, çok çeşitli lojistik etkinliklerde bulunma imkânına kavuşacaksınız.

Ayrıca, her yıl düzenlenecek Ulusal Lojistik Zirvesi, iki yılda bir düzenlenen Uluslararası Havacılık Konferansları, sektörden profesyonellerin sunduğu konferanslar gibi akademik etkinliklerle lojistiğin önde gelen kişi ve kurum ve kuruluşları ile daha okurken tanışmış olacaksınız.

Tüm öğrencilerimize, ilk yılın sonundan itibaren tercihinize bağlı olarak Üniversitemiz tarafından yurt içinde veya dışında çeşitli işletmelerde tümleşik eğitim (staj) olanağı sağlanmaktadır.

Bu sayede derslerde aldığınız teorik bilgileri, uygulamaya dönüştürme yeteneği kazanmakla kalmayacak, aynı zamanda kendi becerinize uygun iş tercihi için kayda değer fırsatlar elde edeceksiniz. Günümüzün gerektirdiği bilgi ve iletişim teknolojilerini yetkin bir biçimde kullanabilmek; güçlü ve alanında hem teoriye hem de pratiğe yönelik hâkimiyeti olan akademisyenlerle mümkündür.

Potansiyel mezunlarımızın en iyi şekilde eğitilebilmeleri için öğretim kadrosu özel itina ile seçilerek oluşturulmuştur.

Lojistik Yönetimi Bölümünde, akademik çalışmaları ve eserleri ile tanınan, yetkin, çağdaş bilgi ve iletişim teknolojilerine hâkim, genç ve heyecanlı bir akademik kadrodan dersler alacaksınız.

Bölüm hocalarınız; ABD, İngiltere, Avusturya gibi farklı ülkelerden mezun öğretim üyeleridir. Bunların arasında, Türkiye’nin ilk ve en çok satan lojistik kitabının yazarı da bulunmaktadır.

 

THKÜ Lojistik Yönetimi Bölümünün müfredatının, diğer lojistik bölümlerinden en önemli farklarından birisi de endüstri mühendisliği dersleri ile zenginleştirilmiş olmasıdır.

THK Üniversitesinde öğrenim gören 94’e yakın farklı ülkeden 350’ye yakın yabancı öğrenci sayesinde çok uluslu ve farklı kültürlerle zenginleştirilmiş bir akademik ortam bulunmaktadır.

Mezun olduğunuzda bu ülkelerde sınıf arkadaşlarınızın olmasının avantajlarına sahip olacaksınız. Okurken yabancı arkadaşlarınızın ülkelerinde tatil yapma fırsatınız olduğu gibi mezun olduğunuzda da farklı ülkelerden dost edinmenin avantajlarına sahip olacaksınız.

Bu üstünlüklerin büyük bir çoğunluğunu diğerlerinde bulamayacağınız için sizleri THKÜ Lojistik Yönetimi Bölümünün seçkin öğrencilerinden birisi olmaya davet ediyoruz.

THK Üniversitesi ticari kaygılarla değil, akademik önceliklerle kurulan ve şahsa ait olmayan, bu ülkenin, bir kurumun üniversitesidir. THK Üniversitesi bir kurum üniversitesi olduğundan hem kamu üniversitesi hem de vakıf üniversitesi olanaklarına sahip. Örneğin hiçbir vakıf üniversitesi 80 tane uçağı üniversitenin eğitimi için satın alamaz, alsa bile THK’nin 88 yıllık havacılık tecrübesi (1925’ten beri) para ile satın alınamaz. Sayıca diğer işletme fakültelerinden daha az öğrencimiz olması bizim bir başka üstünlüğümüz. Birçok kamu üniversitesinde olduğu gibi 200 öğrenciye tek bir amfide yığın olarak eğitim vermiyoruz. Sayınızın az olması size birçok ayrıcalık sağlıyor.

Doğrudan, akademik kadro ile sürekli iletişim imkânına sahip olmanın yanı sıra diğer üniversitelerde olmayan paraşüt, planör, maket uçak gibi çok farklı havacılık aktivitelerinden yaralanabileceksiniz.

Havacılık ile lojistiğin kesişim noktası olan tek Üniversite olması bile THK Üniversitesini tercih etmek için yeterlidir.

Lojistik Yönetimi Lisans Programına TM 1 puan türüyle öğrenci alınmaktadır.

Lojistik Yönetimi Lisans Programına 2023-2024 Akademik Yılında 19 öğrenci alınacaktır. Programa alınacak öğrencilerin 3’ü tam burslu, 16'sı %50 burslu olacaktır.

Program, İşletme Fakültesi Lojistik Yönetimi Bölümünde yürütülecektir. Bu Programa kayıt olan öğrenciler Ankara Etimesgut Türkkuşu Kampüsünde öğrenim göreceklerdir.

Lojistik Yönetimi Lisans Programının eğitim süresi dört yıldır. Yeterli düzeyde İngilizce bilmeyen öğrenciler, programa başlamadan önce bir yıl süreyle İngilizce hazırlık eğitimi alacaklardır.

Üniversitemiz, Havacılık İşletmeciliği Lisans Programında eğitim görecek öğrencilerine farklı burs imkanları sağlamaktadır. Tam burs ve %50 hakkı verilerek okuyacak öğrenciler olacaktır. Burs, İngilizce Hazırlık Programında geçirilecek süreyi de kapsamakta olup, öğrenci yerleştirildiği programdaki öğrenimine başarıyla devam ettiği sürece sağlanacaktır.

Üniversiteye Giriş Bursu, YKS Onur Bursu, Bilim Bursu, Şehit ve Gazi Çocuğu Bursu  alan öğrencilerden, bulunduğu eğitim programında yılsonu genel not ortalamasını 4,00 üzerinden 2,00’nin altına düşüren öğrencilerin, üniversite içinde başka bir bölüme yatay geçiş yapan öğrencilerin, “uyarma” ve “kınama” cezası hariç olmak üzere disiplin cezası alan öğrencilerin, normal öğrenim süresini aşan öğrencilerin bursları tekrar bağlanmamak üzere kesilir.

Yabancı dil hazırlık sınıfının ikinci yarıyılı sonunda yapılan yabancı dil sınavında başarılı olamayan öğrenci, ilave bir veya iki yarıyıl daha bursu kesilmeden hazırlık sınıfına devam edebilir. Yarıyıl sonunda yapılan yabancı dil sınavında başarılı olduğu takdirde, girmeye hak kazandığı yabancı dilde verilen ön lisans veya lisans eğitim programına devam edebilir. Lisans programlarına kayıt yaptıran bir öğrencinin yabancı dil hazırlık sınıfına devam etmesine rağmen ikinci yarıyıl sonunda yapılan İngilizce yeterlilik sınavında başarılı olamaması halinde, talebi üzerine, ÖSYM tarafından başka bir üniversitede ya da kaydının bulunduğu üniversitede öğrenim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa, eşdeğer programın bulunmaması halinde yakın programlardan birine yerleştirilmesi mümkündür. Ancak bunun için kayıt yaptırdığı yıl itibarıyla öğrencinin üniversiteye giriş puanının, yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban puanından düşük olmaması gerekir.

Programda bir yıllık zorunlu “İngilizce Hazırlık Programı” uygulanır. İngilizce yeterlilik sınavını başarıyla geçen öğrenciler, bölüm derslerini almaya hak kazanırlar. İngilizce yeterlilik sınavını geçemeyen öğrencilerin bölüm derslerini almadan önce İngilizce hazırlık sınıfına devam etmeleri ve bu sınıfı başarıyla tamamlamaları gerekmektedir.

Günümüzde, İngilizce, giderek küreselleşen dünyada çok uluslu yapıda faaliyet gösteren lojistikçiler için profesyonel hayatın vazgeçilmez bir parçasıdır. Kullanılabilen, yani istediğini yazabilen, karşısındakini anlayabilen, kendisini İngilizce ifade edebilen bir birey haline gelmeden beklenen hedeflere ulaşmak mümkün değildir. Bu nedenle, çoğu yabancılardan oluşan akademik kadrodan, TOEFL gibi uluslararası seviyede kabul gören sınavlardan geçerek mezun olunan hazırlık sınıfında okumak bir yıl kayıp değil, bir ömür kazanmak olarak değerlendirilmelidir.

THK Üniversitesi, kuruluş misyonu ve vizyonu doğrultusunda, öğrencilerine hem kuramı hem de uygulamayı en üst düzeyde kavratmayı amaçlamaktadır. Bu doğrultuda, Üniversitemizde alışılageldik “staj” uygulaması yerine “tümleşik eğitim” uygulaması esastır. “Öğrencilerimizin yapacakları stajlar öğrenimlerinden ayrı olarak düşünülmemeli” ilkesi doğrultusunda, staj yerine tümleşik eğitim kavramı kullanılmaktadır.

Lojistik Yönetimi Bölümünden mezun olabilmek için tüm lisans öğrencilerinin 2.-3. yarıyıllar arası, 4.-5. yarıyıllar arası ve 6.-7. yarıyıllar arasında tümleşik eğitim yapmaları gerekmektedir. Tümleşik eğitim  dönemleri sonunda hazırlanan raporların gerekmektedir. Öğrenciler, tümleşik eğitim sonunda hazırlayacakları ve uygulama süresince edinilen deneyimleri ve bilgileri yansıtan tümleşik eğitim raporu doğrultusunda başarılı ya da başarısız olarak, okulumuzun tümleşik eğitim birimi tarafından değerlendirilecektir.

Öğrenci, kuramsal derslerin %70’ine ve uygulama derslerinin % 80’ine devam etmek zorundadır. Devam şartını yerine getirmeyen öğrenci ilgili dersten başarısız sayılır. Ancak bir dersin, varsa uygulamalarında başarılı olma şartını ve devam mecburiyetini bir kez yerine getiren öğrencilerin bu dersi tekrar almaları durumunda derse devam koşulu aranmaz.

Bu durumdaki öğrencilerin tekrar aldıkları bir dersin yapılacak ara sınavlarına ve uygulamalarına katılmaları gerekir. Tekrar edilen dersin başarı notu hesaplanırken, değerlendirmede o yarıyıldaki ara sınav notları dikkate alınır.

Lojistik Yönetimi Lisans Programından mezun olabilmek için genel akademik ortalamanın en az 2,00 / 4,00 olması gerekmektedir.

Programdan mezun olabilmek için en az 240 AKTS’lik (8 yarıyıl, 30’ar AKTS) ders alınması gerekmektedir.