Neden Lojistik ?

“Havacılık ve lojistik”; geleceğin sektörleri olan bu iki sektörün kesişim noktasında eğitim almak için…

Havacılık ve lojistik sektörünün ulusal ve uluslararası üst düzey yöneticileri ile daha okurken tanışmak için…

Devasa lojistik tesislerini yönetebilmek için…

Lojistik Yönetimi Bölümü 

İnsanın var olması ile başlayan, küreselleşmenin etkisi ile büyük bir hızla büyüyen ve geleceğin sektörleri arasında ilk sıralarda yer alan lojistik sektörünün nitelikli personel ihtiyacı, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de giderek artırıyor.

THK Üniversitesi İşletme Fakültesi bünyesinde açılan lojistik yönetimi programı, sadece teorik bilgilere değil, aynı zamanda uygulamaya yönelik projelerle desteklenmiş şekilde tasarlandı.

THK Üniversitesi, öğrencilerine, sistem bakış açısıyla ve endüstri mühendisliği yaklaşımıyla lojistik sistemlerini yönetebilmek için imkânı sunuyor.

Türkiye’deki emsalleri arasında, lojistik alan derslerinin oranı en yüksek programı olma özelliğine sahip Lojistik Yönetimi Programı, lojistik alanında ileri gelen yabancı üniversitelerle ve işletmelerle müşterek yürütüleceğinden, daha mezun olmadan, uluslararası tecrübeye sahip olacak ve sadece Türkiye’de değil, aynı zamanda yabancı ülkelerde de istihdam imkânına kavuşacaksınız.

Lojistik Yönetimi Bölümü Mezunlarının Bazı Çalışma Alanları;

 • Ulusal ve Uluslararası tüm Üretim, Hizmet ve Satış Şirketlerinin Satın alma, Tedarik, Dış Ticaret ve Lojistik Birimleri
 • 3PL ve 4PL olarak ifade edilen Lojistik Şirketleri
 • Kara, Hava, Deniz, Demiryolu ve Intermodal Taşımacılık Şirketleri
 • Freight Forwarders olarak adlandırılan Lojistik Organizatörleri
 • Sigorta, Finansman, Denetim ve Dış Ticaret Şirketlerinin Lojistik Birimleri
 • Üniversite ve Araştırma Kurumları gibi akademik birimlerin ilgili bölümleri,
 • Devlet Planlama Teşkilatı, Ulaştırma Bakanlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı ilgili Kamu Kurum ve Kuruluşlarının uzman kadroları
 • Dış Ticaret ve Lojistik Danışmanlık gibi eğitim kuruluşları
 • İletişim ve Bilişim Teknolojileri Şirketlerinin Dış Ticaret ve Lojistik Uygulama Birimleri
 • Gümrük Müşavirlikleri
 • Liman İşletmeleri
 • Sivil Toplum Örgütleri
 • Lojistik Köyler/Merkezleri , hava ve deniz limanları, terminaller
 • Serbest Bölgelerin ilgili birimleri