Sevgili Öğrenciler,

Lojistik tarihsel süreç içinde insan gereksinimlerini karşılamak üzere mal ve hizmetlerin bir yerden istenilen noktaya ulaştırılması şeklinde ortaya çıkmıştır. Ancak küreselleşemeye bağlı olarak entegre ve karmaşık hale gelen üretim ve ticari faaliyetlerin hammadde gereksinimlerin karşılanması, üretilen mal ve hizmetlerin son kullanıcı/tüketici olan müşteriye ulaştırılması sağlayan bir hizmet sektörü olarak gelişme göstermiştir. 

Bu kapsamda, Lojistik Yönetimi, müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere ürünlerin üretildiği noktadan, son kullanımının yapıldığı tüketim noktasına kadar olan tedarik zinciri içindeki ürün ve hizmetlerin, finans ve bilgi akışının etkin ve verimli bir şekilde ileriye (üreticiden tüketiciye) ve geriye doğru (tüketiciden üreticiye) hareketinin planlanması, uygulanması ve kontrol edilmesini içeren disiplinler arası bir bilim dalı haline gelmiştir.  

Her geçen gün daha da şiddetlenen rekabet koşulları altında, firmaların varlıklarını sürdürebilmeleri ve pazar paylarını büyütmeleri ancak analitik düşünme ve problem çözme yetenekleriyle mümkün olabilmektedir. Lojistik süreçler için alınan her kararın; doğru şekilde analiz edilmesi için güncel bilgi teknolojileri ve yetişmiş donanımlı insan gücü entegresi ile daha verimli bir şekilde yürütülmesi mümkündür.

Bu nedenle Lojistik Yönetimi, her türlü ticari kuruluşun gereksinim duyduğu bir hizmet kolu olup, ancak disiplinler arası bilgiye sahip, yetişkin ve donanımlı bir iş gücü ile bu alanın gereksinimlerini karşılamak mümkündür.

Lojistik sektöründe yıllardır devam eden hızlı büyüme, uluslararası firmalarla olan yoğun rekabet sektörde yetişmiş nitelikli insan gücü açığına neden olmuş ve halihazırda var olan lojistik yönetici profilinin değişmesini beraberinde getirmiştir. Lojistik sektörü artık sadece sektörel tecrübeli değil aynı zamanda analitik düşünen, sayısal konularda yetkin, lojistiğin tüm teknik konularına hâkim ama aynı zamanda disiplinler arası bilgiye sahip, elemanlara ihtiyaç duymaktadır.

Lojistik ve tedarik zincirinin gerçek önemi ve değeri, 2020-2022 yılları arasında dünyayı etkileyen küresel COVİD 19 salgının etkisi ile ortaya çıkmıştır. Küresel tedarik zincirinin kesilmesi sonucu küresel üretim neredeyse durma noktasına gelmiş, bu da ekonomik kriz olarak ülkeleri etkilemiştir. Bu salgından sonra, lojistik yönetimi alanında uzmanlaşmış nitelikli işgücüne olan gereksinim küresel boyutta ve Türkiye’de artmıştır.

THK Üniversitesi günümüzün karmaşık ve iç içe geçmiş ticari ve üretim faaliyetlerinin birbirine entegre eden ve üretilen ürünü müşteriye zamanında ulaştırılmasını sağlayan hizmet koluna yetişmiş, nitelikli, bilgili, donanımlı öğrenci yetiştirmeyi hedeflemektedir. Eğitim ve öğretim dili yüzde yüz İngilizce olan Lojistik Yönetimi Bölümü, öğrencilerini bu amaçla yetiştirmekte ve onları ulusal ve uluslararası firmalarda optimal/yakın optimal çözümler üreten deneyimli Lojistik tasarımcıları olarak iş yaşamına hazırlamayı hedeflemektedir. Potansiyel mezunlarımızın en iyi şekilde eğitilebilmeleri için öğretim kadrosu, alandaki en yetkin, gerek teori gerek uygulamayı iyi bilen kişilerden itina ile seçilerek oluşturulmuştur. Yetkin, çağdaş, uzmanlık alanına ahlim hâkim, dinamik bir akademik kadrodan dersler alacaksınız.

THK Üniversitesi Lojistik Yönetimi Bölümü’nü tercih ettiğinizde, kariyer yolculuğunuza günümüzün en yüksek büyüme hızına sahip, gelecekteki en gözde meslekler arasında sayılan Lojistiğin ve Havacılığın kesişim noktasında sağlam bir adımla başlayacaksınız.

Bölümümüzde, Havacılık Yönetimi, İşletme ve Yönetim Bilgi Sistemleri diğer bölümlerinin diplomasını da alma (çift ana dal, yan dal) imkânını bulacak, Fakültemizin veya Üniversitemizin diğer bazı bölümlerine ait seçmeli dersleri de alabileceksiniz. Bu şekilde gereksinim duyulan iş alanlarına uygun bilgi, beceri ve donanıma sahip olacaksınız.

THK Üniversitesi’nde öğrenim gören 97 farklı ülkeden çok sayıdaki yabancı öğrenci sayesinde çok uluslu ve farklı kültürlerle zenginleştirilmiş bir akademik ortam bulunmaktadır. Böyle bir ortamda kendinizi geliştirecek ve daha okurken çok uluslu bir sosyal çevreye sahip olacaksınız.

Yukarıda belirttiğim tüm bu unsurlar, size kariyer yolculuğunuzda büyük değer katacaktır.

Bu nedenle, THK Üniversitesi Lojistik Yönetimi Bölümü’nün tüm akademik personeli adına, sizleri bölümümüzün seçkin öğrencilerinden birisi olmaya davet ediyor ve gelecek hayatınızda başarılar diliyorum.

Lojistik Yönetimi Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Sertif DEMİR